Irodalom a Pedagógiai információforrások kurzushoz (2018)

Szövegdoboz:  

Hugh Burkhardt & Alan H. Schoenfeld: Improving Educational Research:  
Toward a More Useful, More Influential, and Better-Funded Enterprise.
Educational Researcher, Vol. 32, No. 9, 3-14 (2003) 

                               A neveléstudományi kutatások fő irányai 

Fehér Márta: Tudományról és tudományfilozófiáról az ezredfordulón.
                                                                  Magyar Tudomány, 2002/3
 
Kaposi Dávid: Jerome Bruner: Az oktatás kultúrája. Buksz, 2004.
 

Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetek sajátosságai - elméleti megközelítések és modellek.
In: Benedek András; Golnhofer Erzsébet (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és környezete.
MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2014, Budapest. 127-143.

Donald, M.: The Exographic Revolution: Neuropsychological Sequelae.  
In Malafouris L. & Renfrew C. (eds) The Cognitive Life of Things: Recasting the boundaries of the mind.
McDonald Institute Monographs,  Cambridge, 201, pp.71-79.

Donald, M.: Evolutionary Origins of the Social Brain.
In: Social Brain Matters-Stances on the Neurobiology of Social Cognition.
Ed: Villarroya, O. & Argimon, F., Amsterdam-New York, 2007.

Donald, M. The Central Role of Culture in Cognitive Evolution: A Reflection on the Myth of the “Isolated Mind”
In: Culture, thought, and development : Lawrence Erlbaum Associates, 2000.