IKT-re épülő probléma-központú tanulási környezetek elméleti és gyakorlati kérdései

 (I. évfolyamos PhD hallgatóknak)

 

A tantárgy tartalma: A probléma központú tanulási környezet értelmezésére alkalmas modellek.  Elektronikus tanulási környezetek és a probléma-központú tanulás.  A problémaközpontúság megnyilvánulása az információs társadalom iskoláiban, tanulóközösségeiben (tanítás, mint terápia és korrekció, a korszerű műveltség és a szükséges kompetenciák kialakításának kérdései, stb.) A hálózat felhasználásával történő tanulás új és változó eszközrendszere. A problémaközpontúságot előtérbe helyező, IKT-re épülő tanulási környezetek implementációja a felsőoktatásban (blended learning, dual mode curricuka, virtuális campus , virtuális szemináriumok, virtuális tanulási környezet, személyes tanulási hálózatok, újmédia és közösségi média mint online tanulási környezet, stb.).

 

Követelmény:  Szóbeli szakmai konzultációkon történő  részvétel, a kötelező és ajánlott irodalom kijelölt részeinek elolvasása,
                                                                                                                 a tananyag tartalmi elemeinek és a témakör kulcsfogalmainak ismerete.

 

 

Prezentáció I.             Prezentáció II.            Prezentáció III.               Prezentáció IV.  

 

 

Digitális Pedagógia         

   - tematika és olvasmánylista                 

 

                                                       Irodalom