Az információs társadalom kihívásainak értelmezése a neveléstudomány nézőpontjából

      (II. évfolyamos PhD hallgatóknak)

 

A tantárgy tartalma:  Az információ-fogalom értelmezései. Planetáris információs rendszerek. Információs forradalmak.
Az információs társadalom karakterisztikus jellemzői a 21. század elején.  Kognitív evolúció, kognitív habitus, tanulási környezet.
A korai információs társadalom tanulási környezete. Digitális pedagógia, digitális pedagógiai kultúra. Jövőképek és jövőtrendek.

 

Követelmény:  Szóbeli szakmai konzultációkon történő  részvétel, a kötelező és ajánlott irodalom kijelölt részeinek elolvasása,
                                                                                                                 a tananyag tartalmi elemeinek és a témakör kulcsfogalmainak ismerete.

 

 

Prezentációk      

 

      Pr. I.             Pr. II.             Pr. III.          Pr. IV.   

 

                                                                                                                                       

 

Digitális Pedagógia          Az információs társadalom

   - tematika és olvasmánylista                  -  jellemzők, trendek, jövőképek

 

                                 Irodalom